Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/gdzie-znalezc-pomoc-2
znajdują się zaktualizowane na 2022 rok wykazy placówek miejskich i zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na stronie Miasta:

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc

zamieszczone są informacje o ofercie pomocowej i jej dostępności podczas epidemii z zakresu:

  • oferty programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2020 r.
  • wykazu miejsc, w których w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że powyższe dane udostępnione są również na miejskiej stronie: http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/, na której w łatwy sposób na mapkach można znaleźć aktualne informacje o funkcjonowaniu instytucji pomocowych przeciwdziałających przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy.

Strona ta zawiera informacje skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie, świadków przemocy oraz do osób stosujących przemoc.

b_420_0_16777215_0_0_images_plakat-page-001.jpgGrupa terapii przez teatr, działająca przy Centrum Praw Kobiet i prowadzona przez Dagnę Ślepowrońską zaprasza na swoje przedstawienie
13 GRUDNIA, godz. 19.00.
Scena Lubelska
ul. Lubelska 30 / 32
Sztuka jest zapisem sytuacji z sądów, do których biorące udział w spektaklu kobiety zgłaszały się ratunek w związku z przemocą domową.
Czy otrzymały pomoc? Czy potraktowano je poważnie? Czy też rozprawa sądowa była tylko kontynuacją przerażającej gry w kotka i myszkę? -dowiemy się oglądając spektak
WSTĘP WOLNY


Załączniki:
Download this file (plakat.pdf)plakat.pdf[ ]1793 kB
Download this file (zaproszenie.pdf)zaproszenie.pdf[ ]796 kB

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom, skupia profesjonalistów zajmujących się:
•    diagnozą i interwencją w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci
•    pomocą psychologiczną dzieciom wykorzystywanym seksualnie
•    wspieraniem rodzin dzieci, wobec których doszło do wykorzystania seksualnego
•    konsultowaniem profesjonalistów, w przypadkach podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci
•    podnoszeniem kompetencji profesjonalistów w zakresie rozpoznania, interwencji i pomocy psychologicznej w sytuacji podejrzenia seksualnego wykorzystania dzieci
•    profilaktyką w zakresie powyższej problematyki.

Zapraszamy do współpracy, kierowanie dzieci  z problemem wykorzystania seksualnego i ich rodzin do placówek Warszawskiej Sieci.

Warszawska Sieć koordynowana jest przez Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje, we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy. Bliższe informacje na temat placówek Warszawskiej Sieci na stronach FDN www.fdn.pl  
W załączeniu aktualna lista placówek.

Załączniki:
Download this file (Placówki Warszawskiej Sieci.doc)Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom[ ]70 kB

 

 

logo.JPG Fundacja Mederi – pomóżmy dzieciom

Otwarta grupa wsparcia o charakterze psychoedukacyjnym dla rodziców. Zapraszamy rodziców/opiekunów których dzieci doświadczyły/doświadczają przemocy lub były świadkami przemocy wobec innych. więcej

Grupa psychoedukacyjna dla dzieci z elementami socjoterapii.
Zapraszamy na grupę psychoedukacyjną dzieci, które były świadkiem przemocy lub same doznały lub doznają przemocy.więcej

 

Wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie

Przedstwiamy wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m. st. Warszawy oraz wykaz zadań zleconych na 2013 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej. Dokładne dane znajdują się w załącznikach.

 

Załączniki:
Download this file (Wykaz programów dla osób stosujacych przemoc w rodzinie - 2013 r..doc)wykaz_programów[ ]63 kB
Download this file (Wykaz umów 2013r.doc)wykaz_umów[ ]103 kB

 

W dzielnicy Wilanów został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

 

 25 października Zarządzeniem nr 1671/2011 Prezydenta m.st. Warszawy został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. W skład zespołu wchodzi 11 osób.