Szanowni Państwo,

 • Informujemy, że dyżury psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w dniach 1 grudnia i 8 grudnia br. odbędą się w godzinach 9:00 do 12:30

Jeśli potrzebujesz pomocy….. 
zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, który mieści się przy ul. Klimczaka 4,
parter, pokój nr 9, telefon 22 443 50 79.
W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dyżurują dla Was:

- psycholog
- pedagog socjoterapeuta
- specjalista kurator
- specjalista ds. przemocy w rodzinie

Zadzwoń do nas, jeśli szukasz pomocy:

 • będąc w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • przeżywasz problemy emocjonalne i rodzinne,
 • nie radzisz sobie z emocjami, uczuciami, nie umiesz samodzielnie rozwiązać swoich problemów, nie widzisz sensu życia, jesteś bezradny wobec przeciwności losu, jeśli odczuwasz lek, niemoc, zwątpienie,
 • nadużywasz alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukasz i potrzebujesz wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
 • cierpisz z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę,
 • doświadczasz przemocy w rodzinie, szukasz pomocy i wsparcia psychologicznego, w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy,
 • stosujesz przemoc wobec swoich bliskich, chcesz zmienić swoje postępowanie, szukasz wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

Pamiętaj, kryzys emocjonalny może dotknąć każdego, przeżywamy go wszyscy. Jednak nie każdy z nas ma przyjazne otoczenie, które pomoże wyjść z tego kryzysu, pomoże rozwiązać problemy lub wesprze nas w samodzielnym rozwiązywaniu trudności.

Specjaliści w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oferują bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

Bezpłatnych i anonimowych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści zgodnie z poniższym harmonogramem udostępnionym pod linkami:

 1. Harmonogram pracy psychologa w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2022
 2. Harmonogram pracy pedagoga socjoterapeuty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2022
 3. Harmonogram pracy specjalisty ds. przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2022
 4. Harmonogram pracy kuratora sądowego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2022

Poniżej znajdują się linki do klauzul informacyjnych o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wilanów

 Szanowni Państwo,  

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem My Rodzice, w którym w sposób ciekawy, nowatorski i fascynujący poruszane są problemy wychowawcze.

Informacje znajdują się na portalu youtube pod poniższym linkiem.

https://www.youtube.com/channel/UC2_65qRDrzTG8_6mZzmsjrg/videos

 

Telefony zaufania dla osób w trudnej sytuacji życiowej:

 

 • 0 800 12 01 48  - „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)
 • 47 72 99 149 - w sprawach terroryzmu
 • 800 12 02 26- Policyjny Telefon Zaufania. Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach
  od 8 do 22.
 • 116 111- Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową. Połączenia są bezpłatne. Linia jest czynna jest 24/h 7 dni w tygodniu. Więcej informacji na stronie 116111.pl .
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer można porozmawiać ze specjalistą, który postara się pomóc. Połączenie jest bezpłatne. Linia działa
  w godzinach od 8:15  do 16:15. Więcej informacji na stronie brpd.gov.pl
 • 801 12 00 02- Niebieska Linia. Osoby pokrzywdzone domową przemocą, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 801 12 00 02 uzyskają wsparcie oraz niezbędną pomoc.
 • 801 19 99 90- Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania. Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie
  od narkotyków. Pod numer 0 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 - 21. Informacje związane z problematyką   narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym

zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl.

 • 47 72 28 226 - całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS.  Telefon czynny
  od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00. Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy: od 21.00 w każdy piątek do 9.00 w poniedziałki. Więcej informacji na stronie aids.gov.pl
 • 801 24 70 70- całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA.
   Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70.
  Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy
  w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie zaginieni.pl
 • 116 000 telefon alarmujący o zaginięciu dziecka lub nieletniego działa 24 godziny na dobę,
  7 dni w tygodniu http://www.itaka.org.pl/

 

***************************************************************************************************************************************************************

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dzielnicowy Zespół Wilanów


ALKOHOL, NARKOTYKI, PRZEMOC W RODZINIE - JEŚLI MASZ TAKI PROBLEM, ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC!

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, czy innymi środkami psychoaktywnymi, jeśli jesteś ofiarą, czy świadkiem przemocy w rodzinie, możesz zgłosić się do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wilanów, Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego lub Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wilanów powoływany został przez Prezydenta m.st. Warszawy na wniosek Zarządu Dzielnicy. Główne zadania, jakie realizowane są przez Zespół na rzecz Mieszkańców to:

 1. Podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 2. Podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
 3. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz pracach grup roboczych.

Wniosek o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia może złożyć każda osoba fizyczna (np. członek rodziny, sąsiad, itp.) oraz instytucja, zgodnie z miejscem zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy zgłoszenie. Osoba lub instytucja zgłaszająca nie staje się stroną postępowania.

Link do DRUKU „Wniosek o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia” >> link

Harmonogram posiedzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wilanów w roku 2023:

Styczeń – 05, 12, 19, 26
Luty – 02, 09, 16, 23
Marzec – 02, 09, 16, 23
Kwiecień – 06, 13, 20, 27
Maj – 04, 11, 18, 25
Czerwiec – 01, 15, 22, 29
Lipiec – 06, 13, 20, 27
Sierpień – 10, 17, 24, 31
Wrzesień – 07, 14, 21, 28
Październik – 05, 12, 19, 26
Listopad – 09, 16, 23, 30
Grudzień – 07, 14, 21, 28

Posiedzenia Komisji będą odbywać się w siedzibie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów przy ul. Franciszka Klimczaka 4, parter, pokój nr 10 w godzinach 16:00-17:30.

Ponadto informujemy, iż dyżury członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy-Dzielnicowego Zespołu Wilanów odbywać się będą:

- w każdy wtorek miesiąca w godzinach: 15.30–17.00 oraz
- w każdy czwartek miesiąca w godzinach: 17.30 – 19.00.

W trakcie posiedzeń Komisji oraz dyżurów członków Komisji czynny jest telefon kontaktowy (22) 325 63 03.

 *******************************************************************************************************************

 TELEFON ZAUFANIA - UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił  telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.

Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

Czy to telefon dla mnie?
Tak, jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko popadło w nadmierne zaabsorbowanie internetem i komputerem, a wirtualna rzeczywistość staje się dla niego ważniejsza niż realni znajomi i przyjaciele.
Tak, jeśli granie doprowadziło Cię do kłopotów finansowych lub rodzinnych, zdarza Ci się grać do ostatniej złotówki lub pożyczać pieniądze na granie.
Tak, jeśli masz poczucie, że poszukiwanie doświadczeń seksualnych wymyka Ci się spod kontroli, podejmujesz zachowania ryzykowne dla zdrowia lub naruszające prawo. Jeśli seks przestał był przyjemnością a stał się wewnętrznym przymusem.
Tak, jeśli z powodu zaabsorbowania pracą zapominasz o ważnych uroczystościach rodzinnych i sprawach swoich dzieci. Jeśli poświęcasz pracy dużo więcej myśli, czasu i energii niż realizowaniu pasji, rozrywkom, sportowi i związkom z partnerem, dziećmi, rodziną.

Działalność telefonu zaufania obejmuje:
- prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
- rozwijanie i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych
Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

Nowy telefon zaufania 801-889-880 jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22. Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora.

Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.