Wilanów to bardzo szczególne miejsce, inspirujące i interesujące, różnorodne pod względem krajobrazowym, społecznym, architektonicznym i kulturowym.


Wilanów jest położony w południowej części Warszawy, między zachodnim brzegiem Wisły a Skarpą Wiślaną i Ursynowem. Południowa granica dzielnicy stanowi granicę miasta stołecznego.


Do drugiej połowy XVII w. używana była nazwa Milanów. W 1677 r. dwór w Milanowie kupił dla Jana III Sobieskiego wojewoda ruski i podskarbi wielki koronny Marek Matczyński. Król pragnął siedziby godnej europejskiego władcy: pięknie położonej włoskiej willi, nawiązującej do tradycji antycznej, otoczonej ogrodem i zaopatrywanej przez stosownie rozbudowany folwark. Ten projekt nazwał Villa Nova. Tak powstała nazwa dzisiejszej dzielnicy Warszawy: Wilanów.


W bezpośrednim sąsiedztwie rezydencji wilanowskiej się zlokalizowany jest kościół Świętej Anny, ufundowany przez księcia Augusta Czartoryskiego w 1772 r. Natomiast w Powsinie znajduje się kościół św. Elżbiety – sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej – od wielu lat cel licznych pielgrzymek i wycieczek turystycznych.


Na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie, w miejscu dawnej ujeżdżalni, swoją siedzibę ma otwarte w 1968 r. Muzeum Plakatu, oddział Muzeum Narodowego. W zbiorach posiada ok. 54 tys. prac najlepszych artystów. Co dwa lata w Muzeum odbywa się Międzynarodowe Biennale Plakatu.


Współczesny Wilanów to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic m.st. Warszawy, o powierzchni 36,73 km2, zamieszkana przez ponad 40 tys. osób (dokładnie, wg danych na dzień 17.10.2022 r. - 43 477). Liczba mieszkańców Wilanowa stale wzrasta, jest to bowiem obszar wielu ambitnych projektów deweloperskich. Docelowo w Wilanowie będzie mieszkać ponad 100 tysięcy mieszkańców.


Jednak Wilanów to nie tylko ekskluzywne osiedla mieszkaniowe. To także obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty, historyczne założenia urbanistyczne, jeziora i pozostałości osadnictwa holenderskiego.