z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniony uchwałą Nr XXII/72/2012 w dniu 13 czerwca 2012 r.

 


Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00
w sali Rady Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. St. Kostki Potockiego 11


Spotkanie poświęcone będzie ocenie istniejących dokumentów i efektów prac zespołu wdrożeniowego wpisujących się w Program: „Mój Dom Wilanów  - Program Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2012 – 2015”