Klub zlokalizowany w Wilanowie Szkoła Piłki Nożnej LIDER od czerwca 2019 będzie prowadzić szkolenie w oparciu o system FOOTBALL LAB.
W ramach współpracy wszystkie grupy szkoleniowe zostaną objęte systemem szkolenia FOOTBALL LAB. Klubowi trenerzy otrzymają bogaty pakiet szkoleń wewnętrznych, wezmą udział w projektach szkoleniowych, obozowych i stażowych.
Dla zawodników zrzeszonych w Szkole Piłki Nożnej LIDER organizowane będą wspólne campy i obozy piłkarskie.
Wszyscy zawodnicy w procesie szkolenia będą monitorowani jakościowo poprzez zunifikowane testy piłkarskie i motoryczne FOOTBALL LAB oraz otrzymają dostęp do platformy internetowej, która posłuży do analizy rozwoju zawodnika. Najzdolniejsi zawodnicy zostaną objęci kompleksowym programem wsparcia "FOOTBALL FUTURE". W ramach wsparcia rodzice zostaną wdrożeni w program "Sportowy Rodzic". Więcej o naszym parterze znajdziecie tu:
www.pilkanozna.liderwilanow.pl
fb/ Szkoła Piłki Nożnej Lider
fb/ Akademia Techniki Skills Box Wilanów