Udział wzięło 7 zespołów reprezentujących oddziały „0” trzech wilanowskich szkół – SP 300, SP 104 i SP 169. Dwunastoosobowe drużyny (po 6 dziewczynek i 6 chłopców) rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowo – rekreacyjnych. Po bardzo wyrównanej walce ogłoszono wyniki
i wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Imprezę zdominowała Szkoła Podstawowa nr 300, której zespoły zajęły 4 pierwsze miejsca.