samoobronaUczniowski Klub Boksu Modliszki i Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy oragnizuje bezpłatny, trzymiesięczny kurs samoobrony dla kobiet zamieszkałych w Wilanowie. Cel kursu:
- opanowanie przez uczestniczki podstawowych technik obronnych oraz opanowanie strachu wywołanego niespodziewanym napadem.
Uczestniczki nauczą się rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich, a także wyćwiczą zachowania przy spotkaniu z ewentualnym agresoremi reakcji stosownie do poziomu zagrożenia i rozwiązywania konfliktów poprzez słowną i fizyczną samoobronę.

W programie:
Część teoretyczna:

psychologiczne aspekty samoobrony (jak zapanować nad stresem, jak podjąć skuteczną obronę),
psychologiczne aspekty agresji,
jak zachowywać się w trakcie sytuacji niebezpiecznych,
prewencja kryminalna (jak zapobiegać sytuacjom zagrażającym naszemu bezpieczeństwu, w jaki sposób je rozpoznawać),
podstawy prawne samoobrony (co można, a co nie, żeby uniknąć problemów prawnych).
Część praktyczna:

postawy i pozycje ciała w samoobronie,
budowa stawów pod kątem zastosowania technik samoobrony,
umiejscowienie wrażliwych punktów na ciele człowieka i ich wykorzystanie w samoobronie,
proste dźwignie,
podstawowe ciosy i kopnięcia, zmodyfikowane pod kątem zastosowania ich przez kobiety,
obrona w sytuacjach zagrożenia przed: uderzeniami, kopnięciami, chwytami za ręce, włosy, ubranie, duszeniem,
obrona przedmiotami codziennego użytku, które posiadamy przy sobie (klucze, torebka, parasolka itp.),
obrona przy wykorzystaniu osoby trzeciej,
obrona w sytuacji potencjalnego gwałtu,
obrona przed napastnikiem uzbrojonym w niebezpieczne narzędzie,
zachowania się w pomieszczeniach zamkniętych, na klatce schodowej itp.
niekonwencjonalne techniki obrony,
pomoc osobie trzeciej.
Gdzie:
Sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Wilanowie

Kiedy:
Środy i piątki w godz. 19.00 – 20.30

Zajęcia prowadzą:
Sławomir Milczarek – instruktor wushu i samoobrony z 36 letnim stażem.

Wiedzę z zakresu psychologii stresu i agresji przekaże specjalista z gabinetu psychoterapii GoInside.

Wiedzę na temat prewencji kryminalnej i podstaw prawnych samoobrony przedstawi policjant i instruktor sportów walki.

Zapisy i informacje:
mail kontakt@uks-kung fu.pl
tel. 663 366 666
Start: 23 września o godz. 19.00