Kapituła Koordynatorów Dzielnicowych 6. edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej zakwalifikowała do II etapu Konkursu 51 projektów spośród 111 zgłoszonych. II etap Konkursu obył się 23 września w Promie Kultury Saska Kępa. Werdykt Kapituły Nagrody, a więc laureatów nagród i wyróżnień oraz laureata Grand Prix 2015, poznamy 21 października podczas Gali Nagrody, która odbędzie się w nowym budynku Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych.

Finaliści 6. edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej:
grupa projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe:
•    DOM OD ŚRODKA, Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”
•    WARSZAWSKA AKADEMIA FILMOWA, Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty
•    TWORZĘ, WIĘC JESTEM! – WARSZTATY DLA SZKÓL, Nowa Orkiestra Kameralna
•    ZAKŁADY. URSUS 2014, Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

grupa projektów zrealizowanych przez instytucje artystyczne i muzea:
•    DOBRANOCKA W MUZEUM, Muzeum Narodowe w Warszawie
•    DZIAŁANIA EDUKACYJNE WOKÓŁ SPEKTAKLU „IWONA KSIĘŻNICZKA Z BURBONA” Teatr Powszechny im. Z. Hübnera
•    WEJDŹ W MUZEUM! - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

grupa projektów zrealizowanych przez instytucje animacji kultury:
•    NIEMCEWICZ NASZ SĄSIAD (ROBIMY FILM ANIMOWANY),
•    Ursynoteka Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza
•    HIBERNACJA-AKTYWACJA, Dom Kultury KADR w Dzielnicy Mokotów
•    OPOWIEM WAM BAJKI, Dom Kultury „Rembertów” w Dzielnicy Rembertów
•    LATO TUŻ OBOK, Białołęcki Ośrodek Kultury w Dzielnicy Białołęka

grupa projektów zrealizowanych przez przedszkola:
•    WIELKA SZTUKA W MAŁYCH RĘKACH, Przedszkole Nr 28
•    PRZEDSZKOLE BEZ ZABAWEK – CZYLI WYOBRAŹNIĘ DOBRĄ MAM, WIĘC ZABAWKI ROBIĘ SAM, Przedszkole nr 192 „Wesoły Pędzelek”
•    ETNOLOGICZNE ZIELONE PRZEDSZKOLE, Przedszkole Nr 125 „Pod Złotym Promykiem”
•    BAJKI RODZINNE – BAJKA O ZDROWIU, Przedszkole Nr 192 „Wesoły Pędzelek”

grupa projektów zrealizowanych przez szkoły podstawowe:
•    WARSZTATY TWÓRCZEGO PISANIA, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
•    OGRODY NAUKI I SZTUKI, Szkoła Podstawowa Nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
•    OTWARTA SZKOŁA – OTWARTE GŁOWY, Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny
•    MOJE MIASTO TO, Szkoła Podstawowa Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi

grupa projektów zrealizowanych przez gimnazja:
•    SCHUM TV – TELEWIZJA SZKOLNA I ANIMACJA KULTURY, Gimnazjum Nr 142 im. R. Schumana z Oddziałami Dwujęzycznymi
•    MŁODZI AMATORZY KINA MAK- ZAJĘCIA FILMOWE; Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz
•    FESTIWAL NAUKI „LICZE, WIĘC JESTEM”, Gimnazjum 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
•    ¿A DÓNDE VAMOS_ CZYLI SPEKTAKL MUZYCZNY –A DOKĄD IDZIEMY? Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana

grupa projektów zrealizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne:
•    VII SŁOWACKI FILM FEST 2015 – KINO RETRO(1895-1939), VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego
•    PRZEGLĄD ARTYSTYCZNYCH INSPIRACJI TWÓRCZOŚCIĄ AGNIESZKI OSIECKIEJ „TAKĄ NAS ŚCIEŻKĄ POPROWADŹ”, Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej

grupa projektów „inne”:
•    TU-czy-TAM., Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2
•    LAS JAKO FENOMEN ŻYCIA, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Nagrodzone projekty oraz ich autorów można będzie poznać podczas Giełdy Projektów i Programów, na którą zapraszamy 17 listopada do Promu Kultury Saska Kępa. A dla osób zainteresowanych udziałem w następnych edycjach konkursu w planach są specjalne warsztaty z przygotowywania projektów i opracowywania wniosków.

Konkurs Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, jest przeglądem inicjatyw oraz programów edukacji kulturalnej realizowanych w Warszawie. Zrealizowane edycje programu świadczą o bogactwie działań edukacyjno – artystycznych, oryginalności i efektywności wielu stosowanych metod. Konkurs ma charakter otwarty, projekt może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, która działa na terenie m.st. Warszawy lub inne podmioty, np. uczelnie lub prywatne przedsiębiorstwa. Celem konkursu jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonań w dziedzinie edukacji kulturalnej, a także rekomendowanie najlepszych, jako dobrych praktyk. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest miasto stołeczne Warszawa.

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej określa działania w zakresie edukacji kulturalnej w Warszawie na lata 2015-2020. Jest kontynuacją i rozwinięciem Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, przyjętego Zarządzeniem nr 3923/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2009 r. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020 koordynowany jest przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej. Z Pełnomocnikiem współpracują koordynatorzy Programu w Biurze Kultury, Biurze Edukacji,  współpracujących biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz w 18 dzielnicach m.st. Warszawy. Program jest pierwszym w Polsce środowiskowym programem kultury i edukacji. Integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne.
W ramach programu działa portal www.edukacjakulturalna.pl