Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 16 stycznia 2023 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

  1. Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27,

  2. Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17.