Udostępniamy informacje dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dotyczącą orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • kto powinien mieć wydane nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia;
  • kiedy wystąpić o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - link poniżej.

Wykaz Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Warszawie