Informujemy o zarządzeniu nr 364/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 

Zarządzenie znajduje się pod poniższym linkiem:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy