Wizerunek odznaki, jasne tło, literka Q z gwiazdkami w tle, wszystkie informacje w tekście

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego należy do eTwinning. Jest to społeczność szkolna, do której należą szkoły z całej Europy współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Kontakt uczniów z rówieśnikami z innych krajów, dzielenie się poglądami i wiedzą między nauczycielami z różnych szkół, szeroki wachlarz szkoleń na najwyższym poziomie to tylko niektóre z licznych zalet udziału w programie eTwinning. Dzięki eTwinning nauczyciele poszerzają swoją wiedzę a uczniowie opuszczają jej mury wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Dzięki realizacji projektu  "The Breakthrough Project - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy" w programie Erasmus+  nauczyciele nawiązali kontakty z zagranicznymi szkołami w celu wspólnej realizacji projektów. Niektóre z projektów zostały nagrodzone Europejskimi Odznakami Jakości. Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym międzynarodowym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

Projekt "Bridging the gap with English" oraz "This is how we do it" to projekty do których uczniów liceum zaangażował nauczyciel języka angielskiego pan Krystian Iwaniuk. Projekty polegały na doskonaleniu języka angielskiego poprzez ćwiczenie go z nowymi przyjaciółmi a także poznanie kultur krajów partnerskich. Uczniowie w czasie projektów poznawali codzienne i przeszłe życie swoich nowych przyjaciół, zainteresowania, hobby, życie szkolne, fakty o ich kraju, wartości i normy oraz to jak zmienili swój styl życia przez pandemię COVID. W projektach udział brały szkoły między innymi z Hiszpanii, Turcji, Gruzji, Portugali, Włoch, Holandii ale też Indii i był to wspaniały sposób na zaprezentowanie naszej szkoły oraz kraju w tak różnorodnym gronie.

Projekt "Strong and Independent Women in our History" to pierwszy autorski projekt  szkoły. Projekt w całości stworzony przez nauczycielkę historii, panią Karolinę Majk, stawiał na współpracę międzynarodową, tolerancję i tym samym otwarcie się uczniów na różnorodność. Celem projektu było przede wszystkim zapoznanie się z sylwetkami silnych kobiet z Polski oraz krajów partnerskich Hiszpanii, Niderlandów oraz Turcji, podniesienie świadomości na temat równości płci, aktywne korzystanie z technologii, narzędzi web 2.0, poznanie innych kultur poprzez nawiązanie nowych przyjaźni podczas projektu oraz kształtowanie kompetencji językowych. Projekt ten to nie tylko internetowe pogaduszki w języku angielskim z kolegą, który mieszka setki kilometrów stąd, lecz także wspaniały sposób na otwarcie umysłów i poszerzenie horyzontów młodych ludzi.

Projekt nie byłby możliwy gdyby nie wspaniali, zaangażowani i inspirujący uczniowie z naszej szkoły.  Zuzanna Synk, Karol Wróbel, Maja Ładziak, Hanna Głąb, Olivier Bugajski, Aleksandra Kuźniewska, Alicja Kędziora, Alicja Janowska, Stefan Kołacz, Paulina Osmańska, Aleksandra Bedyńska, Franek Kwiatkowski, Irka Woźnicka, Jan Wiśniewski, Julia Mikołajewska, Lena Znamierowska, Venice Hargreaves, Aleksander Żółtański, Anita Białowąs, Antoni Waszczuk, Bartek Powałowski, Kacper Stępniak, Martyna Wysocka, Natalia Daruk, Olek Bokacki  oraz Zofia Szarawara i Weronika Przeździecka. To dzięki nim udało się zrealizować plan i zdobyć tak ważne odznaczenie EOJ eTwinning stawiające naszą szkołę wśród szkół kierujących się europejskimi wartościami i stawiającymi na innowacyjność.