Informujemy, że zarządzeniem nr 1137/2021 z 15 lipca 2021 roku Prezydent m.st. Warszawy unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Szczegóły zarządzenia znajdują się w linku -->> Tutaj