Dziecko można zapisać do wybranego przedszkola na terenie m.st. Warszawy.
Terminy dyżurów wakacyjnych w wilanowskich przedszkolach samorządowych znajdują się w załączniku.
W załączniku znajduje się również wzór karty zgłoszenia dziecka do wilanowskich przedszkoli na okres lipiec, sierpień 2012 r.