Jury pod przewodnictwem Pani Eweliny Jankowskiej wyłoniło laureatów.

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Karolina Kamińska z LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie za recytacje fragmentów „Pamiętników Adama i Ewy” M. Twaina

II miejsce – Mariusz Skorupski z Technikum Architektoniczno- Budowlanego  im. S. Noakowskiego w Warszawie za recytację fragmentów ks. VIII „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

III miejsce – Paulina Kondrak z XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie  za recytację wiersza „W sprawie monologów”  K. I. Gałczyńskiego.

Wyróżnienie - Paweł Grajda z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV  w Warszawie za recytację wiersza „Bajka o drewnianej głowie” K. I. Gałczyńskiego.

Wyróżnienie - Anna Mazurek z XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie za recytacje wiersza pt. „Niemodny chłopak” A. Osieckiej.

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Paweł Szmytkowski z Gimnazjum 119 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie za recytację wiersza „Wojtusiowy laser” A. Waligórskiego.

II miejsce - Klaudia Mężyńska z Gimnazjum Sportowego nr 79 w Warszawie za recytację wiersza „Ballada o trzęsących się portkach” K. I. Gałczyńskiego.

III miejsce- Magdalena Mówińska z Zespołu Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej                                   w Warszawie za recytację wiersza  „Wszystko o mężczyźnie” M. Załuckiego.

Wyróżnienia - Kamil Biały z Gimnazjum Sportowego nr 79 w Warszawie za recytację wiersza pt. „Konkurs piękności męskiej” K. I. Gałczyńskiego.

Wyróżnienie – Filip Dzikliński z Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego w Warszawie za recytację wiersza pt. „Przyszywanie guzika” L. J. Kerna.

Wyróżnienie - Katarzyna Stachowska z Zespołu Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej w Warszawie za recytację fragmentu „Zemsty” A. Fredry.