Fundacja zaprasza również do udziału w całodziennym festynie "Dzień Ziemi 2012", który w tym roku przebiega pod hasłem "Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi" ogłoszony przez ONZ. Na wszystkich czekać będą liczne atrakcje z zakresu edukacji ekologicznej: warsztaty, gry i konkursy, quizy, pokazy i degustacje. Będzie to także okazja do poznania polskich parków narodowych czy parków krajobrazowych Mazowsza, poznania instytutów i instytucji badawczych działających na rzecz zrównoważonej energii i ochrony klimatu oraz organizacji ekologicznych - ich akcji, kampanii i programów działania. Wszyscy, którzy przyniosą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i zużyte baterie otrzymają sadzonki roślin i ekotorby.

Patronat honorowy nad obchodami Dnia Ziemi objęła Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy.