b_450_0_16777215_0_0_images_zdjeciaEW_szkoly_przedszkola_vars2.jpg

Przedszkole nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J, otrzymało Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła”, o który ubiegało się poprzez swoje działania w ciągu całego roku szkolnego 2017/18. Uroczyste wręczenie Certyfikatu nastąpiło w siedzibie Mediateki START-META przy ul. Szegedyńskiej 13a. W tegorocznej edycji programu, wzięło udział 120 warszawskich placówek oświatowych, , w tym 70 warszawskich przedszkoli.
Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:
• upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
• promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
• podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
• integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
• branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
• współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.