Informujemy o zarządzeniu nr 858/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.


Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP pod linkiem