Informujemy, że opieka podczas ferii zimowych 2012 dla sześciolatków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wilanowie, zostanie zorganizowana w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, przy ul. Wiertniczej 26.

Opieka będzie zorganizowana w dniach 16.01.2012-20.01.2012 oraz 23.01.2012 – 27.01.2012, w godz. 7:00 – 17:00.

Wycofane zostały wcześniejsze plany zorganizowania opieki dla dzieci  sześcioletnich w trakcie ferii zimowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, przy ul. Przyczółkowej 27, ze względu na brak zgłoszeń.