Podczas spotkania otrzymacie Państwo informacje dotyczące:
- koncepcji pracy szkoły,
- planu zajęć obowiązkowych,
- propozycji zajęć dodatkowych,
- zestawu podręczników i programów nauczania,
- zasad organizacji żywienia,
- wyposażenia dzieci w przybory,
- zasad organizacji świetlicy,
- zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednocześnie pragnę poinformować, że:
- na obecną chwilę trwają prace związane z rekrutacją pracowników pedagogicznych i samorządowych;
- zostało złożone zapotrzebowanie na dotację na bezpłatne podręczniki (obowiązuje dla klas I-V; podręczniki dla klas VI i oddziałów przedszkolnych pozostają odpłatne);
- przewidziano: 7 oddziałów przedszkolnych, 8 klas I, w tym 1 klasa I integracyjna, 5 klas II, 3 klasy III, 4 klasy IV, 2 klasy V, 1 klasa VI;
- w miarę możliwości dzieci będą przydzielane do klas z uwzględnieniem zasady jednoroczności
oraz innych okoliczności dołączonych do podań;
- przedstawienie planu pracy szkoły, szkolnego zestawu podręczników oraz programów nauczania możliwe jest dopiero po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną szkoły. Pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej przewidziano na 16 sierpnia 2016 r.;
- opieka świetlicowa zostanie zapewniona w godzinach 7:00-17:30;
- szkoła będzie posiadała własną kuchnię i zapewni obiady dla wszystkich chętnych uczniów,
a dodatkowo dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I – śniadania i podwieczorki;
- przewidziano system dwuzmianowy w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III z równomiernym rozkładem dni na zmianę popołudniową.

Jednocześnie informuję, że złożenie przez rodziców podań o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10, zamieszkującego w jej obwodzie, jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.