Osoby zainteresowane zatrudnieniem w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 (otwarcie placówki 1 września 2016 r.), na stanowiskach pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, mogą składać swoje CV w Wydziale Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (pok. 216,217,218), ul. Franciszka Klimczaka 2, w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.