Informujemy, że na stronach Biura Edukacji został opublikowany harmonogram oraz zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2016/2017.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/gimnazjum/10242_harmonogram-dzialan-kandydata-do-gimnazjum-w-ramach

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/gimnazjum/10241_zasady-przyjec-do-klas-i-w-gimnazjach-prowadzonych