P1010165Zagadnienie cyberprzestępczości było tematem głównym warsztatów zorganizowanych 16 lutego 2016 r. w Zespole Szkół nr 79. Wzięli w nim udział uczniowie XXXVIII LO przy u. Wiertniczej oraz wilanowskich gimanzjów. Spotkanie poprowadził podinsp. Mariusz Lenczewski - naczelnik wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji. To już drugie warsztaty w tym roku poświęcone zagadnieniom cyberprzestępczości zorganizowane dla młodzieży przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Krzyzysowego w Dzielnicy Wilanów.

 

 

 

 

 

P1010163