REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego
w szkołach podstawowych dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

REKRUTACJA DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Informacje dotyczące rekrutacji do kl. I w szkołach podstawowych dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 358, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 na rok szkolny 2016/2017

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów wychowania przedszkolnego i kl. I w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10, będzie prowadzić Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26, powołana uchwałą nr 212/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2016 r.
W postępowaniu rekrutacyjnym, czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 będzie wykonywać dyrektor Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D47E898E-3001-4ACB-AB91-83E95F3E3CD7,frameless.htm