Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10. Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku.