UWAGA!!!
Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
Opłat można dokonywać bezpośrednio w placówkach uczestniczących w programie lub przelewem na odpowiednie konto. W tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko dziecka – „Zima w Mieście 2016”, opłata za żywienie za okres ………………”.
Wpłat można dokonywać od dnia 25 stycznia 2016 r.

KARTĘ UCZESTNIKA PROGRAMU  „Zima w Mieście 2016” oraz KOPIĘ PRZELEWU PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO FERYJNEJ PLACÓWKI EDUKACYJNEJ W PIERWSZYM DNIU POBYTU DZIECKA. Karty do pobrania poniżej.

Zwroty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą po zakończeniu programu, do dnia 11.03.2016 r. na wniosek rodzica ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne.  

 
ZAJĘCIA SPECJASLISTYCZNE:  


Uczniowie mogą również korzystać z Lodowiska oraz zajęć oferowanych przez:
Centrum Sportu Wilanów
Centrum Kultury Wilanów
Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wilanów
Obiekt sportowy przy Zespole Szkół Nr 79 im. St. Kostki Potockiego