Informujemy, że w związku z zakończeniem nadbudowy Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123, od 16 listopada do 14 grudnia 2015 r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca dla dzieci z rocznika 2012. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów odbywać się będzie w Przedszkolu nr 416 w następujących terminach:

  • 16-20 listopada w godz. 7:00 – 16:00,
  • 23-27 listopada w godz. 8:00 – 17:00.

Wniosek i oświadczenia są dostępne na stronie przedszkola: www.przedszkole416.waw.pl, w zakładce „rekrutacja uzupełniająca”.
Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostanie wywieszona 4 grudnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.
Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola odbywać się będzie od 7 do 11 grudnia b.r. Listy dzieci przyjętych do przedszkola zostaną opublikowane 14 grudnia 2015 r. Przewidywany termin uruchomienia nowego oddziału w Przedszkolu 416 to styczeń 2016 r.