wyprawka olowkiZgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 938) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz w klasach IV techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników "Wyprawka szkolna". Prezydent m.st. Warszawy 29 lipca br. podpisała zarządzenie nr 1078/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, zgodnie z którym wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2015/2016 należy składać w szkołach w terminie do 10 września br.
Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków wraz z instrukcjami dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy :

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/8553-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20152016