Uprzejmie informujemy, że uczestnicy akcji "Lato w mieście", zapisani do Zespołu Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26,
w terminie 29.06-31.07.2015 r. uiszczają opłatę za żywienie na następujący nr konta: 24 1140 2017 0000 4402 1303 5562.