Harmonogram zapisów:

    od 11 do 22  maja 2015 r. - dyżurujące przedszkola i szkoły będą przyjmowały wnioski
    o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

    28 maja 2015 r. - w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

    Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur.