Uczniowie podczas oglądania prezentacji multimedialnych w języku angielskim mieli możliwość poznania kultury, zwyczajów, świąt narodowych i potraw regionalnych poszczególnych państw. Prezentacje zawierały również informacje na temat położenia geograficznego, liczebności populacji, ustroju politycznego i rozwoju gospodarczego danego kraju. Studenci przekazali wiedzę dotyczącą wyznawanych religii, historii, tradycyjnych ubiorów, instrumentów i sportów. Uczniowie dowiedzieli się również od wolontariuszy, jakie reguły i zasady panują w ich szkołach. Chcąc nas zachęcić do przyjazdu w swoje strony, studenci pokazali nam wspaniałe budowle – te nowoczesne i zabytkowe, np.: forty obronne, pałace i zamki zamieszkałe przez rodziny królewskie. Nie mniej ciekawe okazały się informacje dotyczące flory i fauny, jakże odmiennej od naszej. Niesamowitą frajdę sprawił dzieciom słowniczek zwrotów grzecznościowych i poznanie liter alfabetów różnych państw.
Studenci mieszkali u rodzin naszych uczniów, gdzie zapoznali się z kulturą i tradycyjną polską gościnnością. Spotkanie z wolontariuszami okazało się bardzo cenną lekcją kulturoznawczą, nie wspominając o dodatkowym aspekcie, jakim było pogłębienie znajomości języka angielskiego. Te spotkania z pewnością głęboko zapadną w pamięć uczniów, nauczycieli i rodziców. (autor: Lidia Domańska)

studenci11

 

 

studenci33