Wykaz szkół biorących udział w Programie „Zima w Mieście 2015”, w terminie od 19 stycznia do 30 stycznia 2015 r. w godzinach 7.30 - 16.30:


- Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3, ul. Przyczółkowa 27
nr konta: 20 1030 1508 0000 0005 5036 0055


- Zespół Szkół nr 123, ul. Uprawna 9/17
nr konta: 75 1140 2017 0000 4902 1303 5563

Wszyscy uczestnicy Programu „Zima w Mieście 2015” odpłatnie korzystają z posiłków. Stawka żywieniowa wynosi 7 zł dziennie.

UWAGA!!!
Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
Opłat można dokonywać bezpośrednio w placówkach uczestniczących w programie lub przelewem na odpowiednie konto. W tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko dziecka – „Zima w Mieście 2015”, opłata za żywienie za okres ………………”.
Wpłat można dokonywać od dnia 12 stycznia 2015 r.

KARTĘ UCZESTNIKA PROGRAMU  „Zima w Mieście 2015” oraz KOPIĘ PRZELEWU PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO FERYJNEJ PLACÓWKI EDUKACYJNEJ W PIERWSZYM DNIU POBYTU DZIECKA

Zwroty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą po zakończeniu programu, do dnia 27.02.2015 r. na wniosek rodzica ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne.    


ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:  
Uczniowie mogą również korzystać z Lodowiska oraz zajęć oferowanych przez:
Centrum Sportu Wilanów
Centrum Kultury Wilanów
Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wilanów
Obiekt sportowy przy Zespole Szkół Nr 79 im. St. Kostki Potockiego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE !

OPIEKA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podczas FERII ZIMOWYCH: 19.01.-30.01.2015


Wykaz szkół dyżurujących:

  • Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3, ul. Przyczółkowa 27   nr konta: 20 1030 1508 0000 0005 5036 0055
  • Zespół Szkół nr 123, ul. Uprawna 9/17   nr konta: 75 1140 2017 0000 4902 1303 5563


Uczestnicy odpłatnie korzystają z posiłków. Stawka żywieniowa wg stawek obowiązujących  w placówce dyżurującej. Dyżur odbywa się w godzinach: 7.00-17.00.

DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA NALEŻY DOSTARCZYĆ DO WYBRANEJ  PLACÓWKI DYŻURUJĄCEJ WRAZ Z KOPIĄ PRZELEWU ZA POSIŁKI (JEŚLI DZIECKO BĘDZIE Z NICH KORZYSTAŁO).