Od pięciu lat uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 w im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie wraz z rodzicami z dużym zaangażowaniem zbierają korki, nakrętki, zakrętki plastikowe, które są wymieniane na wózki inwalidzkie i sprzęt ortopedyczny (gorsety i protezy).W ten sposób pomagają osobom niepełnosprawnym, wyposażając je w niezbędny sprzęt rehabilitacyjno – ortopedyczny.
Od roku 2010 przekazanych zostało: 8 wózków, 2 protezy, i 1 gorset.
Koordynatorem akcji w szkole jest pani Barbara Ochmańska - nauczyciel świetlicy, która przekazuje nakrętki do Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom – Rodzina – Człowiek.
Obecnie akcja „Nakrętka” rusza dla: pani Ewy z Żyrardowa, pana Wojtka z Warszawy i dla Adriana z Podlasia.    
Zapraszamy do udziału w akcji.