25 sierpnia 2014 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne „Droga do warszawskiego przedszkola”, dotyczące kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła w zasadach rekrutacji do przedszkoli siedem tzw. kryteriów ustawowych, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym, ale jednocześnie dała samorządom możliwość ustalenia sześciu własnych kryteriów uwzględniających potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne.

Od roku szkolnego 2015/2016 nowe kryteria będą obowiązywały w rekrutacji do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych oraz w rekrutacji do przedszkoli niepublicznych, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

Do 15 września mieszkańcy mogą zapoznać się z proponowanymi kryteriami oraz zgłaszać uwagi i propozycje. Wyniki ankiety oraz raport z konsultacji społecznych zostaną opublikowane w drugiej połowie października 2014 roku na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.

przedszkolaki 800