1.    Wnioski o przyjęcie do Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 wraz z wypelnionymi oświadczeniami, należy składać w Przedszkolu nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123, do Pani Anny Kozłowskiej – Dyrektora Przedszkola nr 416 w Warszawie.

2. Do wniosku rodzice załączają odpowiednie oświadczenia:                                                      

- oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności,

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

- oświadczenie wnioskodawcy o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
  z jego rodzicem/prawnym opiekunem,

- oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu / nauce / prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  albo pozarolniczej działalności gospodarczej,

- oświadczenie wnioskodawcy o rozliczaniu podatku dochodowego.


3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8 umieszczone zostaną w widocznym miejscu
w siedzibie Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123.
4. Pisemne potwierdzenie woli zapisów dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 420
w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 należy składać w Przedszkolu nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123, do Pani Anny Kozłowskiej – Dyrektora Przedszkola nr 416 w Warszawie.
5. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 umieszczone zostaną w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola nr 416
w Warszawie, ul. Syta 123.

W Warszawie nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzony jest za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

5 marca br. w systemie rekrutacyjnym została opublikowana oferta warszawskich przedszkoli i szkół podstawowych, 12 marca rozpoczął się proces rekrutacji.


• Rodzice dzieci urodzonych w latach 2009 – 2011 mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową:

warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

• Rodzice dzieci urodzonych w latach 2007-2008 mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową

warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl


Od 12 marca 2014 r. rodzice będą mogli wprowadzić dane dziecka do systemu i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej.
Przed wypełnieniem wniosku/zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.