WYMOGI KONKURSOWE:
1.    I Wilanowski Konkurs Młodych Talentów „Szuflada 2014“ ma charakter otwartego konkursu amatorskich zespołów i solistów.
2.    Przesłuchania odbędą się z podziałem na zespoły i solistów.
3.    Do udziału w przesłuchaniach zapraszamy zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry oraz solistów-wokalistów w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa – klasy I_III szkoły podstawowej
II kategoria wiekowa – klasy IV_VI szkoły podstawowej
III kategoria wiekowa – gimnazjum
IV kategoria wiekowa – liceum
O kwalifikacji grupy do kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.
4.    Konkurs przebiega w kategorii piosenka:
•    Wykonawcy prezentują wyłącznie jeden utwór:
Prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia tekstu i zapisu nutowego nowych, dotąd niepublikowanych utworów, bądź samego tekstu jeśli został napisany do istniejącej już muzyki - własna kompozycja (w tym przypadku prosimy podać tytuł oryginalnego utworu i autora jego muzyki).
•    Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 5 minut.

5.    O kwalifikacji piosenek znanych, decyduje ich nowa aranżacja i interpretacja.
6.    Uczestnicy konkursu mogą korzystać z półplaybacków nagranych wyłącznie na płytach CD
w formacie AUDIO CD, akompaniamentu na żywo bądź śpiewać a’capella.
7.    Do dyspozycji wykonawców pozostaje scena i podstawowy sprzęt muzyczny.
8.    Powołane przez Organizatora JURY oceniać będzie wykonawców według następujących kryteriów:
•    dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawców
•    staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja)
•    ogólny wyraz artystyczny
9.    Decyzje podjęte przez JURY są ostateczne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji JURY.
10.    JURY przyznaje nagrody dla zwycięzców oraz wskazuje laureatów do występu na dużej scenie podczas DNI WILANOWA 2014r.
11.    Kwestie organizacyjne:
•    Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletu dokumentów konkursowych (wypełnionej karty zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia) do 14 marca 2014r. na adres organizatora:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
02 – 968 Warszawa, ul. Przyczółkowa 27,
faxem:
(22) 648 49 35
lub drogą mailową na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy ściśle przestrzegać terminu nadsyłania zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane drogą elektroniczną lub faxem wymagają telefonicznego potwierdzenia nadawcy.
•    Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach:
21 marca (godziny popołudniowe) oraz 22 marca (cały dzień) 2014r.