Na terenie Wilanowa działają cztery szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja, prowadzone przez m.st. Warszawę.
Szkoły Podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja w Warszawie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
ul. Przyczółkowa 27
2. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17;
3. Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26;
4. Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30.

Gimnazja:
1. Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Warszawie, ul. Uprawna 9/17;
2. Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie w Zespole Szkół nr 2  im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30

Rada m.st. Warszawy w 2013 r. podjęła trzy uchwały dotyczące wilanowskich szkół podstawowych i gimnazjów, które weszły w życie w dniu 1 września 2013 r.:

1. Uchwałę nr XLIX/1408/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 i Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 w Zespół Szkół nr 123 w Warszawie, ul. Uprawna 9/17.

2. Uchwałę nr L/1462/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy przedszkola oraz zmiany obwodu szkoły podstawowej, wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27.

3. Uchwałę nr L/1463/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany obwodów niektórych szkół w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W załącznikach do ww. uchwał określone zostały obwody szkół oraz podany został wykaz ulic należących do obwodu danej szkoły.

Na mapie internetowej można sprawdzić przynależność adresu do obwodu szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, która ze szkół podstawowych jest szkołą obwodową należy w Menu "Warstwy" zaznaczyć i rozwinąć zakładkę Edukacja, następnie zanaczyć Szkoły Podstwowe i Obwody Szkół Podstawowych, a w wyszukiwarce w Menu Głównym wpisać adres. Wyświetli się mapa z adresami, do których będą przypisane odpowienie szkoły.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, które z gimnazjów jest szkołą obwodową należy w Menu "Warstwy" zaznaczyć i rozwinąć zakładkę Edukacja, następnie zanaczyć Gimnazja i Obwody Gimnazjów, a w wyszukiwarce w Menu Głównym wpisać adres. Wyświetli się mapa z adresami, do których będą przypisane odpowiednie szkoły.