W Wilanowie można się zgłaszać do następujących placówek.

W terminie 1 lipca- 31 lipca 2013 r.
Zespół Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26
nr konta: 97 1030 1508 0000 0005 5035 9057
   

W terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2013 r.
Zespół Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30
nr konta:  98 1030 1508 0000 0005 5035 8069

W załacznikach znajdują się:
KARTA UCZESTNIKA PROGRAMU  „Lato w Mieście 2013” Zespół Szkół nr 79

KARTA UCZESTNIKA PROGRAMU  „Lato w Mieście 2013” Zespół Szkół nr 2


Wszyscy uczestnicy Programu „Lato w Mieście 2013” odpłatnie korzystają z posiłków. Stawka żywieniowa wynosi 7 zł dziennie.

UWAGA!!!
Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
Opłat można dokonywać bezpośrednio w placówkach uczestniczących w programie lub przelewem na konto szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko, jako do punktu stałego pobytu. W tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko dziecka – Lato w Mieście 2013, opłata za żywienie za okres ………………”. Wpłat można dokonywać od dnia 24 czerwca 2013r.

KARTĘ UCZESTNIKA PROGRAMU  „Lato w Mieście 2013” oraz
KOPIĘ PRZELEWU PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO PUNKTU STAŁEGO POBYTU
W PIERWSZYM DNIU POBYTU DZIECKA

Zwroty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą po zakończeniu programu, na wniosek rodzica ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne, do 15 września 2013 roku.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą letnich zajęć przygotowanych przez Obiekt Sportowy przy Zespole Szkół Nr 79 im. St. Kostki Potockiego Centrum Kultury Wilanów