Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Od sierpnia 2011 r. roku w  Wilanowie prowadzony jest program profilaktyczny – „Streetworking dla Wilanowa”. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Terapeutów ze wsparciem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Rozpoczynają się kolejne edycje zajęć Nordic Walking i Gimnastyki Pleców dla wilanowskich Seniorów.

Od października 2010 roku działa nowoczesna przychodnia zdrowia przy ul. Przyczółkowej 33.