Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ponownie zaprasza osoby do składania ofert na świadczenie usługi PRAWNIKA w zakresie konsultacji i porad w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy od 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
Osoby składające ofertę na świadczenie usługi PRAWNIKA powinny posiadać kwalifikacje z zakresu
prawa, a ponadto powinny posiadać kwalifikacje z zakresu profilaktyki uzależnień / przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / profilaktyki HIV/AIDS oraz powinny posiadać znajomość oferty m.st. Warszawy w zakresie profilaktyki uzależnień, lecznictwa i przeciwdziałania przemocy i profilaktyki HIV/AIDS.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów mieści się do końca grudnia 2012 r. przy ul. Goplańskiej 44 , od stycznia 2013 r. przy ul. Wiertniczej 26 i udziela osobistych i telefonicznych konsultacji i porad osobom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doznającym przemocy domowej.
Czas pracy prawnika 3 godziny tygodniowo.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach.