b_450_0_16777215_0_0_images_stories_ratusz1.jpgW środę, 3 października, podczas obrad Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Wilanów  została zaprezentowana koncepcja wilanowskiego ratusza. Wykonała ją pracownia Architektoniczna Kuryłowicz&Associates, która dysponuje prawami autorskimi do pierwotnego projektu budynku.


31 sierpnia 2012 roku Miejskie Przedsiębiorstwo  Robót Ogrodniczych sp. z o. o. przejęło spółkę Ratusz Wilanów sp. z o. o., która w ostatnich latach uregulowała  kwestie  prawne związane z niedokończoną budową siedziby wilanowskiego samorządu oraz budynku do niej przylegającego. Wykonano również ekspertyzy budowlane obu obiektów.

Prezentowana koncepcja jest efektem umowy podpisanej w czerwcu br. z pracownią Kuryłowicz&Associates i stanowi pierwszy etap procedury wystąpienia o pozwolenie na budowę w oparciu o zamienny projekt budowlany.
W budynkach przy ul. Klimczaka mogłyby się znaleźć między innymi: Wydział Obsługi Mieszkańców wraz z Urzędem Dzielnicy, oddział Straży Miejskiej, Urząd Stanu Cywilnego, Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sala widowiskowa. Rozpoczęcie budowy możliwe będzie po uzyskaniu finansowania zewnętrznego.

b_450_0_16777215_0_0_images_stories_ratusz2.jpg

b_450_0_16777215_0_0_images_stories_ratusz3.jpg

b_450_0_16777215_0_0_images_stories_ratusz4.jpg