b_450_0_16777215_0_0_images_Kultura_Sport_Wybory_do_wilanowskiejrady_seniorw1.png

Głosowanie na kandydatów do Rady Seniorów odbędzie się w terminie 30.06-07.07.2023 r.

Przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wybierają osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają na terenie Dzielnicy Wilanów.

W skład Rady Seniorów wchodzi dziewięciu przedstawicieli mieszkańców wybranych w głosowaniu.

Kartę wyborczą pobiera się osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Wilanów.

Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec otrzyma tylko jedną kartę wyborczą.

Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej wyłącznie na jednego kandydata do Rady Seniorów.

Kartę wyborczą należy złożyć w urnie wyborczej wystawionej w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Wilanów. Zaznaczenie na karcie wyborczej kilku kandydatów do Rady Seniorów, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub brak zaznaczenia powoduje nieważność głosu.

Po zakończeniu głosowania lista kandydatów, według liczby uzyskanych głosów, zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów.

Informacje o kandydatach w wyborach do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów znajdują się na stronie: https://wilanow.um.warszawa.pl/-/ogloszenie-o-glosowaniu-na-kandydatow-do-rady-seniorow-dzielnicy-wilanow-m-st-warszawy