8 maja 2023 r. o godz. 13.00 w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Więcej informacji na stronach:

Rekrutacja do szkół podstawowych 2023/2024(otwiera się w nowej karcie)

Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024(otwiera się w nowej karcie)