b_450_0_16777215_0_0_images_Wybory_do_wilanowskiejrady_seniorw.png

W dniu dzisiejszym ruszyły wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wilanów. Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który współpracuje z władzami Dzielnicy Wilanów w zakresie spraw dotyczących seniorów, w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej. Zachęcamy do zgłaszania się kandydatów.

Więcej informacji https://wilanow.um.warszawa.pl/.../wybory-do-rady...