b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW poniedziałek, 27 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbyła się XXIV sesja Rady Dzielnicy Wilanów.  SESJA ON-LINE

SESJA ON-LINE

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w dniu 27 sierpnia 2012 r. godz. 17:30

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r.
5. Projekt uchwały w sprawie  wystąpienia z wnioskiem o budowę sygnalizacji świetlnej i poprawy oświetlenia skrzyżowania Al. Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej.
6. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zamknięcie sesji.