Od 1 września 2012 r. orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży z  autyzmem zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli i szkół w  Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy będzie wydawał zespół orzekający w  sprawach autyzmu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Warszawie, przy ul. Narbutta 65/71.

Zespoły orzekające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wydające orzeczenia/opinie dla dzieci i młodzieży zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli i szkół w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Od 1 września 2012 r. orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży z autyzmem zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli i szkół w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy będzie wydawał zespół orzekający w sprawach autyzmu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Warszawie, przy ul. Narbutta 65/71.

Orzeczenia i opinie o potrzebie:
 -  kształcenia specjalnego,
-  nauczania indywidualnego,
-  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
-  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli i szkół w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wydaje zespół orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8, funkcjonujący w siedzibie przy ul. Kaspijskiej 16a.

Informacje nt. działania ww. zespołów można znaleźć na stronach internetowych obu poradni:  www.ppp7.pl - o zespole orzekającym w sprawach autyzmu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7;
 oraz www.ppp8.pl – o zespole orzekającym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8.