obrazek, na żółtym tle napis uwaga roboty drogowe, w prawym górnym rogu sylwetka robotnika drogowegoW związku z rozbudową ulicy Bruzdowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gratyny (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z drogą gminną w Dzielnicy Wilanów, informujemy o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu.

Od 15.11.2022 r. (wtorek) od godz. 8.00 - nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Bruzdowej na odcinku od pętli autobusowej ZTM (zlokalizowanej za ul. Gratyny w kierunku kościoła) do ronda ul. Bruzdowej z ul. Kwarty (zamknięcie bez ronda).