b_450_0_16777215_0_0_images_stories_Aktualnosci_ul._vogla.jpgUrząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłosił przetarg na aktualizację projektu drogowego przebudowy ulicy Z. Vogla na odcinku od ul. Przyczółkowej do ul. Sytej z wyłączeniem ronda na skrzyżowaniu obu ulic.


Ogłoszono również przetarg na przebudowę ulic Pastewnej i Radosnej. Przebudowa poprawi bezpieczeństwo pieszych, powstanie więcej miejsc parkingowych, zostaną dobudowane brakujące fragmenty chodnika, a także rozwiązany będzie problem odwodnienia ulicy.