Kosz do segregacji odpadów na placu Szembeka - podział na 4 frakcje: papier; metale i tworzywa sztuczne; szkło i bio

Czy pamiętaliście o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. w Warszawie obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

W związku z tym: 

- każdy właściciel nieruchomości, który był do tej  pory objęty systemem gospodarowania odpadami komunalnymi miał obowiązek złożyć nową deklarację do 10 lutego 2022r.

- jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy ją złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ będzie zmuszony określić wysokość opłaty zgodnie z obowiązującymi w ramach postępowania podatkowego.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie  na pod linbkiem: https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach