W sobotę, 19 maja odbyła się  kolejna akcja zazieleniania przestrzeni osiedli mieszkaniowych na terenie Wilanowa Zachodniego Move&Plant, tym razem pod hasłem: Elegancka Sarmacka.

O godzinie 11.00 rozpoczęło się sadzenie drzew, krzewów i kwiatów wzdłuż ulicy Sarmackiej na wysokości numerów 16-22. Ponadto na tym odcinku ulicy zostały wymienione kosze na śmieci, zamontowane stojaki na rowery, a przed budynkami nr 13 i 15 stanęło sześć ławek. Następnie drzewa i krzewy były sadzone na wysokości Sarmackiej 5, 6 7, a przed budynkiem Sarmacka 12  zamontowano ławki oraz wymieniono kosze na śmieci.

W ramach akcji Urząd Dzielnicy Wilanów wykonał następujące prace:

1. Nasadzenie od strony Osi Królewskiej przy ul. Sarmackiej przed przychodnią na wysepkach na terenie parkingu 9 platanów,
2. Nasadzenie od strony Osi Królewskiej przy ul. Sarmackiej 8 klonów,
3. Nasadzenie kwiatów na wysepce w pasie rozgraniczającym jezdnie w świetle budynku Sarmacka 16,
4. Wymiana uschniętych kwiatów na rondzie ul. Ks Prymasa A. Hlonda / ul. św. Urszuli Ledóchowskiej,
5. Wymiana uschniętych 8 lip od str. Osi Królewskiej przy ul. Sarmackiej przed przychodnią,
6. Wymiana uschniętych 2 lip w Osi Królewskiej pomiędzy ul. Sarmacką i ul. K. Kieślowskiego oraz dosadzenie 2 brakujących.